maszynę

Artykuły

Testy i pomiary wytrzymałościowe. Tensometria

Tensometr
Source: wagi-elektroniczne.pl
Badaniami poziomu deformacji jak też odporności materiałów konstrukcji włączając zajmuje się tzw. technologia analizy MES. Całkowite rozwinięcie owego skrótu to: Metoda Elementów Skończonych. Istotą sposobu są rozwiązywania równań różniczkowych. W analizowaniu a także regulowaniu odporności stosuje się także pomiary drgań oraz tensometry. Dzięki badaniom tensometrycznym fachowcy są w stanie przeprowadzać ciąg prac i badań powiązanych z analizą naprężenia fragmentów maszyn bądź konstrukcji budowlanych.