przemysłowe

Artykuły

Testy i pomiary wytrzymałościowe. Tensometria

Tensometr
Source: wagi-elektroniczne.pl
Pomiarami poziomu odkształceń i wytrzymałości tworzyw konstrukcji włączając zajmuje się tak zwana technika analizy MES. Całkowite rozwinięcie tego skrótu to: Metoda Elementów Skończonych. Istotą metody są rozwiązywania różniczkowych równań. W badaniu a także normowaniu odporności wykorzystuje się również pomiary drgań a także tensometry. Dzięki pomiarom tensometrycznym profesjonaliści mogą przeprowadzać szereg prac jak też analiz powiązanych z analizą naprężenia części maszyn bądź konstrukcji budowlanych.